Home over ons projecten in Ecuador inleefreizen in Ecuador Ecuador in beeld contact
over ons
Onderwijsproject

“Los amiguitos de Menbol”

Ontstaan:
Henri Bolaños groeide op in de sloppenwijk Cristo del Consuelo, één van de armste wijken van Guayaquil. Hij maakte in België vrienden, die samen met hem verandering wilden brengen in de levensomstandigheden van zijn familie en vrienden in Ecuador. Het was zijn droom om in Cristo del Consuelo een schooltje op te richten omdat de kinderen er in die tijd niet de mogelijkheid hadden om enige vorm van onderwijs te genieten.

Historiek:
In 2003 wordt gestart met de verbouwing van een huisje in de krottenwijk, waar een eerste klaslokaal wordt ingericht. Dat jaar worden er 43 kleuters ingeschreven. Vanuit Guayaquil komt er ondersteuning van Fabiola, onderwijzeres en verantwoordelijke voor de pedagogische ondersteuning van de leerkrachten. In 2004 wordt, met de steun van het fonds Menbol Social en enkele Belgische scholen, een tweede huisje aangekocht dat in orde gebracht wordt. Zo kan het schooljaar 2005 in april starten met nog 2 extra klasjes. Er zijn nu 4 leerkrachten in dienst.

In 2006 wordt het schooltje aangesloten op de waterleiding en is er drinkbaar water. Voordien werd dit aangevoerd. In januari 2006 krijgt het schooltje een gunstig rapport van Pronepe (vergelijkbaar met ons ministerie van onderwijs) waardoor steun verzekerd is. Vanaf het schooljaar 2007 dat begint op 1 april zal Fabiola door Pronepe betaald worden. Er worden 63 kleuters ingeschreven in vier kleuterklasjes. Door ouderparticipatie wordt het schooltje onderhouden en wordt er dagelijks voor een warme maaltijd gezorgd.

In januari 2008 wordt het vierde schooljaar afgesloten. Als gevolg van overstromingen in het voorjaar 2008 is het drinkwater vervuild, het schooltje onder water gelopen en beschadigd. Het schooltje wordt hersteld en opnieuw geschilderd tijdens een inleefreis in de maand juli. In het voorjaar 2009 doen 2 kleuterleidsters van de Kempische Hogeschool hun buitenlandse stage in het schooltje en worden nog eens 20 kleuters meer ingeschreven. Na de stage wordt in hun plaats een kinderverzorgster ingeschakeld.

In april 2010 worden er weer 60 kleuters ingeschreven en krijgt het klasje van de kleinste kleuters een grondige opknapbeurt. Hiervoor zorgen de stagiaires die tot juni de 4 kleuterjuffen bijstaan. In de zomer 2010 wordt door juf Els, die op inleefreis is in Ecuador, het werken in kleine groepjes effectief gelanceerd, de juffen staan open voor de nieuwe aanpak. Ook in 2011 krijgen de Ecuadoriaanse kleuterjuffen opnieuw ondersteuning van Belgische stagiairs. Er beweegt heel wat in het Ecuadoriaanse ministerie van onderwijs, Los amiguitos de Menbol staat model voor andere scholen.

In 2012 wordt door het Ministerie van Onderwijs het aantal kleuters per klas beperkt tot 25, waardoor we genoodzaakt zijn een derde klasje in te richten om hetzelfde aantal kleuters te kunnen inschrijven. Er wordt in de buurt een derde lokaaltje gehuurd waar de kleinsten terecht kunnen.

In 2013 is de evolutie in het onderwijs in Ecuador in die mate geëvolueerd dat de overheidsscholen in de nood aan onderwijs voorzien, zodat de kleuterleidsters worden overgeplaatst naar deze officiële scholen en de alternatieven, zoals Los amiguitos de Menbol, niet meer gesubsidieerd worden. Dit wil dus zeggen dat het ontwikkelingsproject ‘Los amiguitos de Menbol’ overbodig wordt.

Vanaf het schooljaar 2013 gaan de kleuters van de wijk Cristo del Consuelo naar de Escuela Fiscal Matilde Márquez; maar kunnen zich hier pas ingeschreven vanaf de leeftijd van 4 jaar. De kleuters van 3 jaar worden daarom voortaan opgevangen in de kinderopvang ‘Las estrellas del Futuro’, een project van de ‘Mujeres de lucha’ een Afroecuadoriaanse organisatie met verschillende projecten in de wijk. Zij kunnen voor de opvang van de kleuters ook terecht in de lokaaltjes van ‘Los amiguitos de Menbol’ en de Belgische stagiairs worden ook hier met open armen ontvangen, evenals in de school ‘Escuela Fiscal Matilde Márquez’.
"Eslabón" is het Spaanse woord voor schakel.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul hier je email adres in:
Facebook blog email Vzw Eslabonsocial - Maatschappelijke zetel: Schaapsveld 50 - 2870 Puurs